Bio

Absolwentka filologii angielskiej na UJ (magisterium z twórczości Harolda Pintera) i podyplomowej teatrologii (IS PAN, Warszawa). Tłumaczka, agentka teatralna, redaktorka prowadząca (m.in. Wydawnictwo Literackie, Muzeum Narodowe w Krakowie), redaktorka językowa (jęz. polski i angielski), członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Tłumaczy przede wszystkim dramaty oraz teksty z dziedziny krytyki teatralnej.

W latach 2021–2023 czasopismo „Dialog” opublikowało 5 jej przekładów – „Botticelli” J. Tannahilla (2/2021), „Padało” E. Walsha (7/2021), „Bieliznę osobista” L. Nottage (11‑12/2021), „Nic” L. Raczki (5/2022) i „Łyknąć” S. Smith – z których 2 pierwsze zyskały w dorocznym podsumowaniu miesięcznika „Teatr” wskazanie krytyków jako „Najlepsza sztuka obcojęzyczna”; „Botticelli” miał premierę w styczniu 2023 w Teatrze Słowackiego, „Łyknąć” – czytanie w Klubie Żak w Gdańsku, a premiera „Padało” planowana jest na jesień 2023 w Łaźni Nowej. W marcu 2023 przekładem sztuki „Nie jestem z tych” M. Crimpa zwyciężyła w konkursie EURODRAM na najlepsze przekłady dramatów z języków europejskich.

Przed rokiem 2021 wystawiono trzy sztuki w jej przekładzie: „Yard Gal” Rebeki Prichard (Teatr Nowy w Poznaniu), „Zjadanie Boga” Joshui Crone’a (Teatr Ludowy/Teatr Axis Mundi w Krakowie), „Acid People” Rolfa Alme (Teatr Polski we Wrocławiu). O jej przekładzie swojego eseju na język polski (oryginał zaginął) prof. Jan Kott pisał: „Ten przekład jest znakomity. Ale czy to przekład? Ten tekst jest tak niewiarygodnie w mojej stylistyce, że mam wrażenie, jakby odnaleziono mój oryginał” (z listu do redakcji „Didaskaliów” o przekładzie eseju „Orestes Eurypidesa w Berkeley”).

Trzykrotna obserwatorka z ramienia OBWE wyborów w krajach byłej Jugosławii. Stypendystka British Council (półroczny pobyt w Londynie w celu studiów nad współczesnym dramatem brytyjskim na Polytechnic of North London). Trzyletni pobyt w Nowym Jorku. Jako tłumaczka współpracowała między innymi z Narodowym Starym Teatrem, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Słowackiego w Krakowie, Teatrem CENTRALA, Konsulatem Amerykańskim w Krakowie, Międzynarodowym Triennale Grafiki, Muzeum Narodowym w Krakowie, Festiwalem Dialog Czterech Kultur, Wydawnictwem Literackim; czasopismami: „Dialog”, „Didaskalia”, „Ruch Muzyczny”, „Przekrój”, oraz z Krzysztofem Pendereckim. Mieszka w Krakowie.